Ang LWUA ay sumusuporta sa Buwan ng Wika ngayong Agosto 2020. Ating paigtingin ang ating
pagmamahal sa sarili nating wika at ang pagbabayanihan sa panahon ng pandemya.

Bisitahin dito:  http://kwf.gov.ph/buwan-ng-wika-2020/